Tanrının Varlığına İlişkin Yaklaşımlar


Tanrı'nın varlığını kabul edenlera) Teizm: Genel olarak yüce varlığa veya tanrıların varlığına inanç olarak tanımlanır. Bir veya birden fazla tanrıya inanç söz konusudur bu nedenle büyük bir aralığı kapsar; Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık gibi İbrahimi dinlerden eski Yunan puta-taparlığına (paganisme) kadar uzanır.

İbrahimi dinlerdeki tanrı nitelikleri şöyle sıralanabilir.
  1. Teklik (De ki: O, Tanrı birdir.)
  2. Her şeye gücü yetme (Kadir-i Mutlak: Tanrı herşey'e kadirdir)
  3. Her şeyi bilme (Alim-i Mutlak: Tanrı herşeyi bilir.)
  4. Ahlaki mükemmellik (Tanrı esirgeyen ve bağışlayandır, iyilikseverdir, adilldir)
  5. Yaratıcılık (Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde  yaratan Allahtır.)

b) Deizm: Bu görüşe göre Tanrı vardır ancak doğrudan veya dolaylı olarak dünyaya karışmaz. Yaratıcı ile dünya arasında saatçi ve saat arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki vardır. Bir deist, Tanrı'nın var olduğuna ve dünyayı yarattığına inanır ancak sonradan dünyaya müdahale ettiğini kabul etmez. Deizm, Tanrı'yı ​​umursamaz ve çözüm yolu üretmeyen bir varlık olarak görür.

Bu görüşteki bir insanın istediğini bir şey için Tanrı'ya dua etmesinin hiç bir anlamı yoktur çünkü tanrı onu işitmeyecektir. Tanrıya seslerini duyurmak veya ondan merhamet dilemek için Kiliseye veya Camiye başvurmalarının da hiçbir anlamı yoktur.


c) Panteizm: Panteizm, Tanrı'nın doğadaki her şeyde olduğu görüşüdür. Bu görüşe göre Tanrı evrenden ayrı ve ona aşkın bir kavram değildir. Panteizm, çok tanrıcılığa benzer, ancak her şeyde Tanrı'nın olduğunu kanıtlamak için çok tanrıcılığın ötesine geçerBir ağaç Tanrı, bir kaya Tanrı, bir hayvan Tanrı, gökyüzü Tanrı, güneş Tanrı, sen Tanrısın, vb. Bu açıdan bakıldığında Panteizm birçok kültün ve dinin (örneğin Hinduizm ve Budizm bir ölçüde) temelinde yatan inançtır.

İslam dünyasındaki temsilcileri Farabi, İbni Sina, Batı dünyasında ise Spinoza ve Hegeldir. 


Tanrının Varlığını Kabul Eden Dinler

Bu yazıda sizler için Tanrının varlığını kabul eden görüşler hakkında bilgiler derledik. Bu gibi içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın!

Yorumlar

Daha yeni Daha eski