Ülke Bayraklarının Anlamları: Asya

 

Güney Kore

Güney Kore bayrağı, Tegıki Çosan Krallığı döneminden itibaren kullanılmaktadır. Bayrağın resmi açıklaması 1950 yılında kabul edilmiştir. Bu açıklamaya göre; bayrağın ortasındaki Tegik çember, birbirine zıt ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan evrensel güçleri ifade eder. Kırmızı bölüm yang, mavi bölüm yin’dir. Beyaz zemin ise, halkın saflığını ve barışı temsil etmektedir.

Bayrağın dört köşesine denk gelen üçlü çizgiler ise karşıtlık ve uyumu anlatır.

  • Sol üst köşedeki üç çizgi, cennet ve gökyüzüdür.
  • Sağ üst köşedeki üç çizgi, sudur.
  • Sol alt köşedeki üç çizgi, ateştir.
  • Sağ alt köşedeki üç çizgi, yeryüzüdür.

Bayrak bütün olarak, zıtlıkların bir arada bulunabileceğini ve halkın evrenle uyum içinde yaşama arzusunu anlatmaktadır.


Afganistan

Afganistan, siyasi çatışmalar ve istikrarsızlık sebebiyle bayrağını en sık değiştiren ülkelerden biridir.

Ülkenin günümüzde kullanılan bayrağı 2004 yılında kabul edilmiştir. Bayraktaki siyah renk, geçmişte yaşanan karanlık günleri; kırmızı renk, bağımsızlık için dökülen kanı ve yeşil renk, refah ve bolluk ile kimi açıklamalara göre İslamiyet’ı temsil etmektedir.

Bayrağın ortasında yer alan, mihrabı Mekke’ye dönük caminin üzerinde şehadet yazmaktadır.


Bahreyn

Toplam 36 adadan oluşan Bahreyn, 1971 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra tamamen kırmızı bir bayrak kullanmıştır. Bugün kullanılan ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan bayrak ise 2002 yılında kabul edilmiştir.

Bayrak üzerinde kırmızı rengin içine giren 5 beyaz üçgen İslam’ın 5 şartını simgeler. Kırmızı renkse, İran liman şehirlerinin tarih boyunca geleneksel rengi olmuştur.


Çin Halk Cumhuriyeti

1949 yılından itibaren kullanılan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağında kırmızı renk, komünizmi ve halkı sembolize etmektedir. Bayraktaki büyük sarı yıldız, komünist partinin egemenliğini ve devrimi; dört küçük yıldız ise, çiftçiler, işçiler, küçük burjuva ve Çin-Japon Savaşı’nda komünizmin yanında olan firmaları temsil etmektedir.


Filistin

Filistin bayrağı, 1916 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlatılan Arap İsyanı döneminde isyanın sembolü olarak Şerif Hüseyin tarafından tasarlanmıştır. 1964 yılında, Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından; 1988 yılında, bağımsızlığın ilanının ardından Filistin Devleti tarafından resmi olarak kabul edilmiştir.

Pan-Arap renklerini taşıyan bayrakta siyah renk, Abbasileri; yeşil renk Şii Fatımileri; beyaz renk, Emevileri ve kırmızı renk, Osmanlı ile girilen savaşta dökülen kanı temsil etmektedir.


Gürcistan

2004 yılından itibaren kullanılan Gürcistan bayrağı, Ortaçağ’da kullanılan Gürcü Krallığı’nın bayrağıdır. Gül Devrimi sonrasında iktidara gelen Birleşik Ulusal Hareket tarafından yeniden ülkenin bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Beş Haçlı bayrak olarak da anılan Gürcistan bayrağının haçla bölünmüş dört tarafında 4 küçük St. George haçı bulunmaktadır. Bu ülkenin dinine olan bağlılığını göstermektedir.


Hindistan

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1947 yılında kabul edilen bayrak, turuncu (safran rengi), beyaz ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Bayrağın ortasında ise, mavi renkli çakra sembolü bulunmaktadır.

Bayrakta yer alan turuncu renk, cesaret ve fedakarlığı; beyaz renk, halkın barış içinde yaşayışını ve dürüstlüğü; yeşil renkse, kahramanlık ve sadakati temsil etmektedir. Çakra sembolü, Budizm inancını ve sonsuz yaşam döngüsünü göstermektedir.


İran

İslamiyet’i temsil eden renklerden oluşan İran bayrağının ortasında, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan kuvvet ve metanet anlamına gelen hanedanlık sembolü bulunmaktadır. Bayrakta yeşil renk, İslamiyet’i ve ülkenin İslam ülkesi olduğunu; beyaz renk, saflığı ve barışı; kırmızı renkse, İslam şehitlerini anlatmaktadır.

Bayrağın üzerindeki beyaz renkli Farsça yazılarda 22 defa Allah büyüktür yazmaktadır. Rakamlar ise, 11 Şubat 1972’de gerçekleşen devrim gününü ifade etmektedir.


İsrail

1948 yılında kabul edilen bayrak, mavi ve beyaz renkler ile Davut Yıldızı’ndan oluşmaktadır. Bayrak bütün olarak, Davut Kalkanı bizi de korusun anlamına gelmektedir.

Bayraktaki mavi yatay, ince şeritler Fırat ve Nil Nehirlerini temsil etmektedir. Beyaz fon, dürüstlük, aydınlık, barış ve masumiyet; mavi renk, güven, sadakat, bilgelik, zeka, inanç ve doğruluk anlamlarını taşımaktadır.


Japonya

Güneşli Bayrak ya da Güneş Dairesi isimleri de taşıyan Japonya bayrağının ortasında yer alan kırmızı daire, güneşi simgeler. Kendi dilinde ‘Güneşin Kaynağı’ anlamını taşıyan Japonya’da güneş, ülkenin mitolojisinde de yer alan en önemli milli sembollerden biridir.

Bayrağın beyaz zemini ise barışı sembolize etmektedir.


Kuzey Kore

1948 yılında kabul edilen Kuzey Kore bayrağında, beyaz çember içinde yer alan kırmızı yıldız, ülkenin yönetim şekli olan Komünizmi simgelemektedir. Kırmızı zemin, devrimci vatanseverliği; mavi şeritler, bağımsızlık, barış ve kardeşlik için mücadele eden dünya halklarını; beyaz şeritler ise, Kore halkının tarih boyunca taşıdığı kültürel bütünlüğü temsil etmektedir.


Suudi Arabistan

Yeşil fona sahip Suudi Arabistan bayrağının üzerinde Kelime-i Şahadet yazmaktadır. Yeşil fon, İslamiyet’i ve ülkeyi yöneten Suud ailesini; kılıç ise, kralı, adaleti ve ordunun gücünü temsil etmektedir.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski