Doğa, Birlik ve Bütünlük: Rastafaryanizm

 📎 Rastafari ya da Rastafaryanizm, kaynağını İbrahimi dinler olan Hristiyanlık ve Musevilikten alıyor. 1930’lu yıllarda, Jamaika’da ortaya çıkan Rastafari, dini bir hareket olmasının yanı sıra bir toplumsal harekettir. Bazı din bilimcilerine göre, bir canlanma hareketi olarak da değerlendirilmiştir. Afrika halklarının köle olarak Amerika Kıtası'na getirilmesine ve özellikle de İngiltere’nin Jamaika üzerindeki egemenliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Kimlik kaynağı olarak Afrika' ya odaklanan Rastafari, otantik Afrika dinleri arasında yer almaz. Bazı rastalara göre de bir din değil, yaşam tarzıdır. Rastafaryanizm, Marcus Garvey gibi milliyetçi isimler tarafından ortaya konan ve Afrika’dan giden köleleri tekrar kıtaya döndürme misyonunu taşıyan Back to Africa Hareketinden etkilenmiştir.

Garvey ve hareketin temsilcileri, Batı toplumları tarafından ezilen siyahlara Zion’a, yani bir anlamda cennet olan Etiyopya ya da Afrika’ya yeniden yerleşme çağrısında bulunmuşlardır. Rastafari, Etiyopya’nın son imparatoru Haile Selassie’nin (Tafari Makonnen) taç giymesiyle bazı Hristiyan din adamlarının, İncil’de yer alan bir kehanetin gerçekleştiğini ilan etmeleri sonucunda yayılmaya başlamıştır.

Rastalar, Jah ismi verilen tek tanrıya inanırlar. Jah, İngilizce'deki Yehova kelimesinin kısaltmasıdır. Rastalar, Jah’ı tanrı olarak görmekle birlikte Jah’ın her bireyin içinde yer aldığına inanırlar. Bu şekilde insanlık ile tanrısallık arasındaki mesafeyi kısaltmışlardır.

Tanrı insandır ve insan Tanrıdır.’

Haile Selassie, Menen Asfaw ve Marcus Garvey’nin temsilcilerle birlikte İsa da Rastafari'de önemli bir figürdür. Fakat Rastalar, Hristiyanlığın uygulanışını reddederler. Hristiyanlık'taki gerçeğin saptırıldığına, siyah halkın geçmişinin silindiğine ve İsa’nın siyah bir Afrikalı olduğuna inanırlar.

Rastafari terimi, Ras Tafari Makonnen’in isminden (Haile Selassie) türemiştir. İmparatorun ismi Tafari Makonnen’dir. Ras ise, veliaht ve prens anlamlarına gelmektedir. Ayrıca, bazı Rastalar Haile Selassie’nin Mesih olduğuna, bazıları tanrının dünyadaki yansıması veya enkarnasyonu olduğuna; bazıları ise, her insanda iç tanrısallığı taşıyan, bir insan-peygamber olduğuna inanırlar.

Topluluklar arasında farklı uygulama; inanış ve yaşam biçimleri görülse de genel olarak Rastafari uygulamaları; İncil’in belirli yorumlamalarına dayanan Rastalogy, Kebra Nagast ve Holy Piby gibi çeşitli kitaplarda yer almaktadır. Ayrıca Reggae müziğin kökleri de, Rastafari inancının ilahilerine dayanmaktadır.

Bob Marley

Rastafari'nin uygulamaları ‘livity’ olarak isimlendirilir. Rastalar, doğaya büyük önem verir ve doğal bir yaşam tarzını benimserler. Bazı rastalar hiç et yemez ve Eski Ahit’e uygun olarak kabuklu deniz hayvanlarını da tüketmezler.

Rastalar, bedenin bir bütün olarak, tek parça toprağa girmesi gerektiğine inandıkları için saçlarını kesmez, dreadlock olarak uzamaya devam etmesini sağlarlar. Dilimizde rasta, bu saç biçimini ifade etse de rasta, rastafari dinine inanlara verilen isimdir. Dreadlock ise cehennem olarak görülen Babil’e isyanı ve Judah aslanını temsil eder.

Rastalar, ataerkil toplumsal cinsiyet rollerini takip ederler. Erkekler için çok eşlilik normal karşılanırken kadınların tek eşli yaşamaları uygun görülür. Bedenin bütünlüğüne zarar veren alkol, sigara ve uyuşturucu Rastafari'de kesinlikle yasaktır. Marihuana ya da cannabis kullanımı ise; vücudu, aklı ve ruhu temizlediğine inanıldığı için ayinlerde ve günlük hayatta kullanılır.

Etiyopya bayrağının ve Garvey’nin temsil ettiği Back to Afrika Hareketinin renkleri olan sarı, kırmızı, siyah ve yeşil Rastafari'nin renkleridir. Sarı, tüm mücevher ve hazineleri; yeşil, dünyayı; kırmızı, kanı ve siyah renk, Afrika halklarını temsil eder.

Reasoning: Etik, sosyal ve dini konuların tartışıldığı bir seremonidir.

Grounation: Dans edilen, şarkılar söylenen, dua edilen ve ziyafetler verilen kutsal gündür.

Her iki seremonide de marihuana tüketimi esastır.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski