Solucan Deliği Teorisi ve Zamanda Yolculuk

 📎 Solucan deliği, evren içinde çok uzak mesafeler arasında hızlıca yol kat edebilmeyi sağlayan, uzay-zaman dokusunun farklı noktalarını birbirine bağlayan teorik tünellerdir. Solucan deliklerinin teorik alt yapısı tartışmalıdır. Yani bilim insanları, bir solucan deliğinin gerçekten var olabileceği konusunda hemfikir değillerdir.

1935 yılında, fizikçiler Albert Einstein ve Nathan Rosen, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzay-zaman içerisinde köprülerin var olduğu önermesinde bulundular. Uzay-zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan ve teorik olarak kısa geçişler oluşturarak mesafe ve yolculuk süresini azaltabilen bu kısa yolları, Einstein-Rosen ikilisi, köprüler ya da solucan delikleri olarak isimlendirdi.

Solucan delikleri iki ağız ve bu iki ağzı birbirine bağlayan bir boğazdan oluşur. Ağızlar büyük olasılıkla küreseldirler. Boğaz kısmı ise doğrusal bir uzantı şeklindedir, fakat aynı zamanda da döngüseldir ve konvansiyonel bir rotanın gerektirdiğinden daha uzun bir yol gerektirir.

Solucan deliği ismi, fenomeni açıklamakta kullanılan bir analojiden gelir. Eğer bir solucan bir elmanın üzerinde bir uçtan diğer uca seyahat ediyorsa, tüm elmanın etrafını dolaşmak yerine içinden geçerek bir kestirme yol bulmuş olur.

Einstein'ın Genel Göreliliği matematiksel olarak solucan deliklerinin var olduğunu tahmin ediyor, fakat bugüne kadar hiçbiri keşfedilmiş değildir. Genel Göreliliğin bazı çözümleri; solucan deliğinin her iki ağzında da bir kara delik bulunduğunu öngörüyor. Ancak, "ölmek" üzere olan bir yıldızın çöküşüyle doğal olarak oluşan bir kara deliğin kendisi bir solucan deliği oluşturamaz.

Kara deliklerin bilimsel olarak renginin neden kara oldukları konusundaki temel dayanak ise sahip oldukları inanılmaz kütle, yoğunluk ve çekim kuvvetinden dolayı ışığı bile bükebilecek ve içine çekebilecek güçte olmalarıdır. Bu yüzden hiçbir ışık kara deliklerin dışına çıkamaz, bu da onlardan bize herhangi bir ışığın ulaşamaması, dolayısıyla karanlık olması anlamına gelir.

Kara Delik (Black Hole)

Solucan deliği teorisi, bilim kurgu dünyasındaki birçok film-dizi ve kitabın esin kaynağı olmuşutur. Bu eserler solucan deliklerindeki seyahat hikayeleriyle doludur. Fakat gerçekte, bu yolculuklar çok daha karmaşıktır ve henüz gerçekleştirilememiştir.

Interstellar Filmindeki Solucan Deliği Yolculuğu

Solucan deliklerinin varlığı kesin olarak kanıtlansa bile bahsedilen seyahatin gerçekleşebilmesi konusunda çeşitli problemler olacaktır.

Bu problemlerden ilki boyuttur; İlk solucan deliklerinin mikroskobik seviyede yaklaşık 10 üzeri - 33 santimetrede var olduğu kabul ediliyordu. Fakat, evren genişledikçe, solucan deliklerinin de genişleyip çok daha büyük boyutlara ulaşmış olması oldukça muhtemeldir.

Bir başka problem ise yetersiz durağanlıktır; Tahmin edilen solucan delikleri seyahat için kullanışsız olabilir, çünkü bu delikler çok hızlı bir şekilde çökerler. Fakat, daha güncel araştırmalar, bir solucan deliğinin çökmeden, açık halde kalmasını sağlayan "egzotik" maddeler içerebileceği ve uzun bir süre boyunca da değişmeden kalabileceğini öne sürmüştür.

Bir solucan deliğine egzotik madde eklenmesi onu; içerisinden insanların bütün bir şekilde geçiş yapabilmesini mümkün kılacak kadar durağan yapabilir. Yani bir solucan deliğinin yeteri kadar egzotik maddeden oluşması sonucunda(doğal bir şekilde oluşmuş ya da yapay şekilde eklenmiş olsa da) teorik olarak uzay boyunca yolculuk yapılabilmesi ya da bilgi gönderilmesinde bir yöntem olarak kullanılabileceği bazı bilim insanları tarafından belirtilmektedir. Tabii insanların böyle bir yolculuktan sağ çıkabilip çıkamayacağı da büyük bir belirsizliktir.

Çoklu Evren Kuramı ve Boyutlar Arası Yolculuğu Konu Alan Animasyon Dizisi: Rick and Morty

Solucan delikleri yalnızca evrendeki iki ayrı bölgeyi birbirine bağlamayıp, aynı zamanda iki farklı evreni de birbirine bağlıyor olabilir. Benzer şekilde, bazı bilim insanları; solucan deliğinin bir ağzının spesifik bir biçime taşınması durumunda solucan deliklerinin, zaman yolculuğunu da mümkün kılabileceğini tahmin etmektedirler.

Bu durum hakkında NASA'dan Eric Christian, Solucan deliğinin zamanda geçmişe gitmek anlamına gelmediğini, bunun yalnızca çok uzağı çok daha yakına getiren bir kısa yol olduğunu belirtmektedir.

Solucan Deliği Teorisi Konulu Netflix Dizisi: Dark

Sonuç olarak, solucan delikleri bir zamandan diğer bir zamana ve bir mekandan diğer bir mekana aynı anda açılan tüneller olarak düşünülmektedir. Bu da, solucan deliğini bir zaman makinesi yapmaktadır. Ancak böyle bir deliğin gerçekten var olup olmadığına dair herhangi bir fikrimiz henüz bulunmamaktadır. 

Unutmamak gerekiyor ki bir şeyin teorik olarak var olması, pratik olarak da var olması ihtimalini doğurmaktadır, ancak garantilememektedir. Fakat teorik olarak var olması mümkün olmasaydı, pratik olarak gerçek hayatta böyle bir şeyi görmeyi beklememiz için de bir neden olmazdı ve şu anda bunun için büyük bir neden var: Solucan Delikleri, teorik olarak mümkünler!

Yorumlar

Daha yeni Daha eski