Atina Okulu Tablosunda Kimler Var? -3

 

İtalyan ressam, Raffaello Sanzio'nun 1509-1511 yılları arasında yaptığı fresk, felsefe, matematik, ilahiyat ve astroloji tartışmalarına ev sahipliği yapan Atina Okulu'nun temsilidir. Sanatçı, freskin merkezinde Platon ve Aristo'ya yer vermiştir. Oldukça fazla kişinin bulunduğu freskte kalabalık içinde birçok filozof (Sokrates, Diyojen vb.) ve önemli figür (Öklid, Pisagor vb.) bulunmaktadır. Fresk, günümüzde Vatikan'da Stanza della Segnatura'da bulunmaktadır.


11- Hypatia

Resimdeki tek kadın akademisyen. Aslen İskenderiyeli olan Hypatia, matematik ve astronomi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hristiyanlığın hakim olduğu İskenderiye'de bir Piskopos, Hypatia'yı hedef göstererek İncil'den yaptığı alıntılar ile halkı kışkırtmış ve Hypatia, halk tarafından "dinsiz" ve "şeytan" olarak nitelendirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde de bir Hristiyan çetesi tarafından taşlanarak diri diri İskenderiye Kütüphanesi ile birlikte yakılmıştır.

Frenksin çizildiği dönemde, Hristiyan camiası henüz kadınlara saygı gösterecek kadar ilerlememişti. Bu sebeple Raffaello, bir sıkıntı yaşamamak için Hypatia'nın görüntüsünü Papa'nın yeğenini benzetmiştir.


12- İbni Rüşd

Resimde bulunan tek Müslüman. Yunan eserleri Arap çağında tercüme edildiğinde en büyük katkıları İbni Rüşd sağlamıştır.

Avrupa'da Averroes adıyla bilinen Rüşd, Tercüme ve yorumlamalarıyla Aristo'yu Avrupa'ya yeniden tanıtmıştır. 1150'den önce Avrupa'da Aristo'nun eserlerinin birkaç tercümesinden başkası yoktu ve bunlar da din adamlarınca rağbet görmeyip incelenmiyordu. Batı'da Aristo'nun mirasının yeniden keşfedilmesi, İbn Rüşd'ün eserlerinin 12. yüzyıl başlarında Latinceye tercümesiyle başlamıştır.

İbn-i Rüşd'ün Aristo üzerine çalışmaları otuz yıllık bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde erişemediği "Politika" dışında bütün eserlerine yorumlar yapmıştır.


13- Parmenides

Sağdaki Herakleitos

Doğa filozoflarından sayılmakla birlikte, Antik Yunan felsefesinde rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından biridir. Yalnızca düşünür olarak değil yasa koyucu ve devlet adamı olarak da rol oynadığı sanılmaktadır. Parmenides'e göre, evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik, yani Varlık, mutlak anlamda Bir'dir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez; o ezeli ve ebedidir; onda hareket ve değişme yoktur. Herakleitos ile sürekli yaşadığı varlık ve evren hakkındaki tartışmalarıyla da ünlüdür.

14- Plotinos

Neoplatonizmin kurucusu antik filozof. Plotinos'un mistik felsefesi Yahudi, Hristiyan, gnostik ve Müslüman filozoflara ve mistiklere yüzyıllar boyunca esin kaynağı olmaya devam etmiştir.


15- Epiküros

Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir. Pratik felsefeye yani ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiştir. Hem ahlak felsefesinde hem de bilgiye yaklaşımında kuşkuculuğun izleri/etkileri belirgin olarak görülür.

Aristoteles'in ölümünden sonra gelişen okullardan Epikürcü okulu, MÖ 306 yılında Atina'da kurulmuştur. Okul geniş bir bahçede kurulduğu için takipçilerine ‘bahçe filozofları’ ismi de verilmiştir. Okulun kapıları herkese açılmıştır. Öğrenciler dostluk içinde, gösterişten uzak bir biçimde yaşamışlardır. Birçok eser veren Epikür'den geriye birkaç mektup ve maksim kalabilmiştir. Epikür çok uzun zaman etkili olmuş bir filozoftur. Ondan sonra neredeyse 4. yüzyıla kadar etkili olmuş bir filozof ortaya çıkmamıştır.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski