Medya Ku Klux Klan'ı Nasıl Etkiledi?

 

Amerika'nın Kuzey ve Güney eyaletleri arasında gerçekleşen iç savaş sonrasında Amerika'da yaşayan siyahiler bazı haklar kazanmaya başlamışlardır. Siyahilerin edindiği bu haklara ve siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkma amacıyla da 24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde Ku Klux Klan örgütü kurulmuştur. Başlarda kendi aralarında gece toplantıları yapmakla yetinen grup, bir süre sonra akademisyenler ve bürokratlar da dahil olmak üzere birçok kesimden üye kazanmaya başlamışlardır.

Kendi içlerinde bir hiyerarşi sistemi oluşturan ve çeşitli ritüeller belirleyen Ku Klux Klan, ideolojilerinin temelini ırkçılığa dayandırmış ve siyahileri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu amaçlarına ulaşmak için de siyahilere karşı çok sayıda ırkçı ve şiddet eylemlerine başvurmuş ve birçok siyahiyi sistematik olarak öldürmüştür. Uzun yıllar boyunca eylemlerini sürdüren örgüt, görünürlüklerini ve eylemlerinin şiddet dozunu artırdıkça karşı hareketleri ve protestoları tetiklemiştir. Amerikan halkının tepkisiyle karşılaşan ve bazı üyelerinin yargılanması sonucunda güç kaybeden klan, bir süre sonra etkinlik alanını yitirmiş ve dağılmıştır.

Bir Milletin Doğuşu (1915)

Bir Milletin Doğuşu Filminin Kapağındaki Ku Klux Klan Üyesi

1915 yılında "Bir Milletin Doğuşu" adlı filmin vizyona girmesiyle birlikte Ku Klux Klan yeniden canlanmaya başlamıştır. 1915'in Şubat ayında vizyona giren Bir Milletin Doğuşu filminde siyahilerin oy kullanmalarını engelleyen ve doğuştan gelen Aryan haklarını savunan örgüt üyelerine yer verilmiştir. Bununla birlikte filmde yer alan siyahiler cinsel şiddet eğilimli insanlar olarak tasvir edilmiştir. Köleliğin de yarar sağlayan bir kurum gibi anlatıldığı filmde, ırk eşitliği ahlaksızlık olarak nitelendirilmiştir. Çok sayıda izleyiciye ulaşan film, 4 yılda 5 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Irkçı tutumların "meşruiyet" kazanmasını sağlayan filmin ardından yeniden canlanan klan, popülerliğinin zirvesini yaşamış ve 1,5 milyondan fazla üyeye sahip olmuştur. Yakaladıkları ivmeyle birlikte şiddet eylemlerini artıran klan, bu kez siyahilerle birlikte bazı beyazları da hedef almaya başlamış ve dünya çapında sistemli bir organizasyon haline gelmiştir. Ku Klux Klan'ın bu kadar etkin olmasıyla birlikte örgüte karşı gerçekleştirilen protestolar ve hukuki yaptırımlar da daha organize bir biçimde gerçekleşmiştir. Buna klanın kötü yönetilmesi de eklenince Ku Klux Klan gücünü kaybetmiştir. 1950'lerde bir kere daha canlanmaya çalışan klan, önceki canlanma süreci kadar ilgi görmemiş ve günden güne popülerliğini yitirerek yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Klanın bu çöküşünü açıklayan birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan en ilginci de 1946 yılında radyoda yayınlanmaya başlayan Superman'in Ateşli Haç Klanı'na karşı maceralarını ele alan bir dizidir.

Superman Ku Klux Klan'a Karşı

Superman'in Maceraları Ateşli Haç Klanı

1938 yılında yayınlanmaya başlayan ve haftalık olarak çıkan radyo dizisi, "Superman’in Maceraları (The Adventures Of Superman)" dönemin Amerikalı gençleri tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Dizi uzun yıllar boyunca yayın hayatını devam ettirirken, Ku Klux Klan karşıtı bir aktivist olan Stetson Kennedy, klanın içine sızarak örgüt hakkında edindiği bilgileri, Superman'in Maceraları'nda yayınlanması için 1946 yılında dizinin yapımcılarına götürmüştür. Dizinin daha fazla ilgi çekmesi için maceralarda yeni kötü adamlara yer vermek isteyen yapımcılar Stetson'un bu önerisini kabul etmişlerdir ve "Ateşli Haç Klanı (The Clan Of The Fiery Cross)" adındaki yeni bölümlerde bu bilgilere yer vermeye başlamışlardır.

Superman'in Ku Klux Klan üyelerini temsil eden kötü adamlarla savaştığı bu yapım sayesinde dizinin takipçileri Ku Klux Klan’ın tuhaf ritüellerini ve şifreli sözcüklerini öğrenmişlerdir. Bu da örgütün yaratmaya çalıştığı gizemli cazibeyi azaltıp klana yeni üyelerin katılmasının azalmasına yol açmıştır. Durumu fark eden Ku Klux Klan yanlıları diziye tepki göstermek aracıyla halkı, dizinin sponsoru olan Kellogg’s şirketinin ürünlerini boykot etmeye davet etmiştir. Ancak bu davet halkta pek bir karşılık görmemiş ve Amerikalılar mısır gevreği satın almaya devam etmişlerdir. Böylelikle Superman'in de etkisiyle yeni neslin klana katılma oranlarında azalma gerçekleşmiştir.

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan'ın popüleritesinin artmasını ve azalmasını başka birçok nedenle açıklamak mümkün olsa da medyanın toplum üzerindekini etkisini hafife almamak gerekir. Bir Milletin Doğuşu filminin klanın popülerliğini artırmasında; Superman'in Ku Klux Klan'a karşı maceralarını ele alan Ateşli Haç Klanı yapımının da örgütün yeniden güçlenmesini zorlaştırmasında medya etkisinden söz etmek mümkündür.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski