Biyomedikal Model Nedir?

 Biyomedikal tıp modeli, çoğu Batı sağlık hizmeti ortamında kullanılan mevcut baskın tedavi modelidir ve bir sağlık durumunun yalnızca hastalık yokluğunda tanımlandığı algısından inşa edilmiştir. Biyomedikal model, sosyolojik bakım teorileriyle çelişir  ve genellikle sosyal olarak türetilen modellerle karşılaştırıldığında daha kötü sonuçlar ve daha fazla sağlık eşitsizliği ile ilişkilidir.

Modelin eleştirisi, genel olarak, sağlığın meydana geldiği sosyokültürel ortamdan bağımsız olduğu ve tüm popülasyonlarda tek bir şekilde tanımlanabileceği algısını çevreler. Benzer şekilde model, sağlık sistemini sosyal veya kültürel bir güç kaynağı veya toplum yapısına gömülü olarak değil, sosyal ve politik olarak tarafsız olarak gördüğü için de eleştirilir. Biyomedikal modelin özellikleri


Toplum, Kültür ve Sağlık: Hemşireler için Sosyolojiye Giriş adlı kitapta, sağlık sosyologları Dr Karen Willis ve Dr Shandell Elmer, biyomedikal modelin hastalık ve sağlığa yaklaşımının sekiz 'özelliğini' özetlemektedir.  Bunlar:

Spesifik etiyoloji doktrini: tüm hastalık ve hastalıkların spesifik, fizyolojik bir işlev bozukluğuna atfedilebileceği

Bir makine olarak vücut: vücudun tıp doktorları tarafından sabitlenecek makinelerden oluşması

Zihin-beden ayrımı : zihin ve beden birbiriyle ilişkisi olmayan ayrı varlıklardır.

Bireyci: sağlığı bozan kaynakların sağlığın meydana geldiği çevrede değil, her zaman bireyde olduğu

Tedavi: Sağlığın odak noktası, önleme değil, hastalığın teşhisi ve tedavisidir.

Tedavi zorunluluğu: bir ilaç, kötü sağlığın 'bozuk makinelerini tamir edebilir'

Tarafsız bilimsel süreç: sağlık sistemleri ve sağlık ajanlarının sosyal ve kültürel olarak bağımsız ve alakasız olduğu

Yorumlar

Daha yeni Daha eski