Davranış Tıbbı Nedir?

Davranışsal tıp, sağlık ve hastalık anlayışıyla ilgili davranışsal, psikososyal ve biyomedikal bilim bilgi ve tekniklerinin geliştirilmesi entegrasyonu ve bu bilgi VE tekniklerin önleme, teşhis, tedavi ve rehabilitasyona uygulanması ile ilgili disiplinler arası bir alandır. Tüketiciler ve çok çeşitli sağlık uzmanları, kardiyologlar, danışmanlar, epidemiyologlar, egzersiz fizyologları, aile hekimleri, sağlık eğitimcileri, dahiliyeciler, hemşireler, beslenme uzmanları, çocuk doktorları, psikiyatristler ve psikologlar dahil olmak üzere davranışsal tıp araştırma ve uygulamalarına katılmaktadır. Davranışsal tıp, çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılarla bireysel ve gruplar halinde çalışarak sağlık ve sağlık hizmetlerine yaşam boyu bir yaklaşım getirir.
Sağlık ve Davranışçı Tıp

Yaşam tarzındaki değişiklikler sağlığı iyileştirebilir, hastalıkları önleyebilir ve hastalık semptomlarını azaltabilir. Davranışsal tıp alanında 25 yılı aşkın araştırma, klinik uygulama ve toplum temelli müdahaleler, davranış değişikliklerinin insanların fiziksel ve duygusal olarak daha iyi hissetmelerine, sağlık durumlarını iyileştirmelerine, öz bakım becerilerini artırmalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Davranışsal müdahaleler ayrıca tıbbi müdahalelerin etkinliğini artırabilir, sağlık sisteminin aşırı kullanımını azaltabilir ve genel bakım maliyetlerini azaltabilir.


Davranışçı Tıp Araştırma ve Uygulama Ortamları

Araştırma ve uygulama ortamları arasında spor organizasyonları, toplum temelli organizasyonlar ve gruplar, şirketler, devlet kurumları, sağlık kulüpleri ve fitness merkezleri, sağlık bakım organizasyonları, hastaneler, uzun süreli bakım, tıp okulları, hemşirelik okulları, ofis tabanlı özel muayenehane, poliklinikler, rehabilitasyon klinikleri, dini organizasyonlar ve gruplar, halk sağlığı okulları, kıdemli merkezler, okullar ve üniversiteler, sağlıklı yaşam merkezleri ve işyerleri gibi geniş bir ortam sayılabilir.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski