Dünyayı Değiştiren Olaylar - 4

İnsanlık avcı-toplayıcı kültürden çıkmak üzere ilk adımı atınca yerleşik hayat başladı. Tarımın tam olarak nerede, ne zaman ve hangi nedenle başladığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Erkeklerin ve kadınların kendi mahsullerini ve çiftlik hayvanlarını neden, ne zaman ve nasıl yetiştirmeye başladıkları konusunda da çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bugün, söz konusu yeniliklerin M. Ö. 9000 yılından çok kısa bir süre sonra Ortadoğu'da Bereketli Hilal olarak bilinen yerde gerçekleştiği genel kabul görüyor.

İklim değişimi, Levant (Doğu Akdeniz) bölgesini, yerleşimciler için en uygun bölge kılıyordu. Bölge iklimi ılımanlaştıkça insanlar kalın odunsu gövdeler yerine her yıl çok miktarda tohum üreten buğday ve arpa gibi bitkiler yetiştirmeye başladılar. Bölgedeki Natufian kabileleri, avcı-toplayıcı topluluklardı, ancak bitki örtüsünün yaygınlaşması bölgeyi yerleşmek için cazip hale getirdi. Bununla birlikte, bölgenin kaynaklarımı kurutmadıklarından emin olmak için de önlem almaları gerekiyordu.

Ürün yetiştirmeyi deneme kararının önceden planlanıp planlanmadığına ilişkin farklı düşünceler olsa da pek çok kişiye göre, yerleşimciler düzenli yiyecek sağlayacakları bir strateji geliştirmek yerine, tek seferlik bir deneme yaptılar. Bununla birlikte, iklim değişimi ve sayıları gittikçe artan yerleşimci nüfusun bir araya gelmesiyle tarım faaliyeti kaçınılmaz hale geldi. Teknoloji ilerledikçe bu kabileler, Levant topraklarında hayvan yetiştirmeye ve tarıma başladılar. Böylece göçebe kültürü değişmeye başladı ve bugün muazzam büyüklükteki kentlerde yaşayan insan toplumuna ilk adım tarımla atılmış oldu.

Boston Çay Partisi

16 Aralık 1773

Amerika'daki kolonilerde yaşayanların İngiliz parlamentosuna olan sabrı tükenmişti. Temsil edilmedikleri bir siyasi yapıya neden itaat etmeleri gerektiğini sorgulamaya başlamışlardı. Sonunda Boston'daki Özgürlüğün Çocukları adlı bir grup, üç gemiyi basıp geminin ambarlarındaki çayı denize dökerek İngilizler'e karşı isyan fitilini ateşledir. Bu hareketin ardından şaşkına dönen İngilizler savaş borazanlarını çaldı ve Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanacak mücadeleler resmen başlamış oldu.

Buhar Makinesinin İcadı

1796

James Watt tarafından icat edilen buhar makinesi sadece buharlı trenlerin yaygınlaşmasına yol açmadı. Fabrikaların yalnızca nehir kenarlarında değil, istenilen her yerde kurulmasını da sağlayarak Sanayi Devrimi'ni başlattı. Buharla çalışan makineler düzinelerce işçinin yaptığı işi artık çok kısa bir sürede yapabiliyordu.

Büyük Buhran

1929 - 1939

ABD borsasının 1929'da çökmesiyle başlayan Büyük Buhran, sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünyayı etkiledi. İnsanların satın alma gücü dramatik biçimde düştü. Büyük Buhran liberal ekonomi politikalarını da etkiledi. Başta ABD olmak üzere birçok ülke krizden çıkmak için devletçi politikalar uyguladılar.

Pusulanın İcadı

1117

Qin Hanedanlığı sırasında Çin'de icat edildiği düşünülen ilk manyetik pusula, keşif gezilerinden daha çok kehanetler ve feng şui için kullanılırdı.

Feng şui, rüzgar ve su anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekanlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir.

1117 yılında ilk kez deniz yolculuklarında kullanana değin Çinliler, manyetik pusulayı geliştirmeye devam etti ve kısa bir süre sonra Avrupalı denizciler de pusulayı kullanılmaya başladı. Pusula, deniz yolculuklanında bir devrimi beraberinde getirdi ve köklü değişikliklere yol açtı. Onun sayesinde okyanusların keşfedilmesi ve coğrafi keşiflerin gerçekleştirilmesiyle sömürge imparatorlukları kuruldu ve Avrupa devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişi başladı.

Yorumlar

Daha yeni Daha eski